Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:42 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
30.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.9/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa vừa

04:00

24.8°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.65 km/giờ

07:00

24.6°C / 25.2°C
Mây cụm Mây cụm
92%
2.45 km/giờ

10:00

27.5°C / 30.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.2 km/giờ

13:00

31°C / 35.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
1.28 km/giờ

16:00

30.8°C / 35.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.31 km/giờ

19:00

26.5°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.17 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.07 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ

01:00

24.2°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.38 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.43 km/giờ

07:00

25.9°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.33 km/giờ

10:00

28.1°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
3.23 km/giờ

13:00

30.6°C / 35.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.34 km/giờ

16:00

30.8°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1.27 km/giờ

19:00

26.8°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.02 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.86 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24.8/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ

01:00

24.7°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.04 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.33 km/giờ

07:00

25.5°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.95 km/giờ

10:00

28°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
4.12 km/giờ

13:00

30.7°C / 34.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
2.42 km/giờ

16:00

29.4°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
0.74 km/giờ

19:00

26.8°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.16 km/giờ

22:00

24.7°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.12 km/giờ
Ngày/Đêm
28.6/ 24.7°
Sáng/Tối
24.5/ 27.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa vừa

01:00

24.9°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.15 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.04 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.04 km/giờ

10:00

28.9°C / 31.1°C
Mây cụm Mây cụm
77%
3.33 km/giờ

13:00

29°C / 33.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
2.05 km/giờ

16:00

27.1°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
2.17 km/giờ

19:00

26.7°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.16 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.69 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 24.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Thấp/Cao

24.3°/31.5°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0