Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:02 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
28.9/ 24.5°
Sáng/Tối
25.3/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 24.4°
Sáng/Tối
25/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.3°
Sáng/Tối
24.8/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.9/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.5°
Sáng/Tối
23.2/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.5/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.8°
Sáng/Tối
24/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 24.8°
Sáng/Tối
24.9/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.4°
Sáng/Tối
24/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 24.2°
Sáng/Tối
23.8/ 28.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 23.7°
Sáng/Tối
22.2/ 28.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:42
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Thấp/Cao

25°/30.8°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.14 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0.89