Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:54 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
31.4/ 27.3°
Sáng/Tối
26.1/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.5°
Sáng/Tối
26.9/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.2°
Sáng/Tối
26.4/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.3°
Sáng/Tối
25.2/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.5°
Sáng/Tối
27.3/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27.6°
Sáng/Tối
27.7/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 27.5°
Sáng/Tối
27.9/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.3°
Sáng/Tối
27.9/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26.5°
Sáng/Tối
27.7/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.6°
Sáng/Tối
28/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.5°
Sáng/Tối
28/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:20
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Thấp/Cao

26.7°/30°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.99 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0