Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:17 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
35.2/ 29.8°
Sáng/Tối
26.8/ 32.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 29.7°
Sáng/Tối
27.2/ 32.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.2/ 29.7°
Sáng/Tối
27.3/ 32.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.1/ 29.7°
Sáng/Tối
27.9/ 32.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 29.8°
Sáng/Tối
27.9/ 32.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.6/ 29.2°
Sáng/Tối
27.2/ 32.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 29.4°
Sáng/Tối
27.8/ 32.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 29.8°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 29.3°
Sáng/Tối
27.2/ 33.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.7/ 28.1°
Sáng/Tối
27.8/ 32.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 29.2°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Thấp/Cao

26.3°/37.2°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.36 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0