Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:55 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
31.5/ 28.8°
Sáng/Tối
27.3/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:02
Mưa nhẹ

04:00

28.6°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.69 km/giờ

07:00

28.1°C / 32.8°C
Mây cụm Mây cụm
79%
0.84 km/giờ

10:00

31.7°C / 36.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.23 km/giờ

13:00

32.3°C / 38.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
3.98 km/giờ

16:00

30.6°C / 37.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
2.88 km/giờ

19:00

30°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.52 km/giờ

22:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.45 km/giờ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.6°
Sáng/Tối
26.4/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:02
Mưa vừa

01:00

27.9°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.75 km/giờ

04:00

27.6°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.53 km/giờ

07:00

28.4°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.56 km/giờ

10:00

31.4°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
1.9 km/giờ

13:00

31.5°C / 37.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
3.52 km/giờ

16:00

31.2°C / 36.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.38 km/giờ

19:00

29.7°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.79 km/giờ

22:00

28.7°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.08 km/giờ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.8°
Sáng/Tối
27.8/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:02
Mưa nhẹ

01:00

28°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.53 km/giờ

04:00

27°C / 30.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.81 km/giờ

07:00

28.9°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.81 km/giờ

10:00

31.7°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
1.98 km/giờ

13:00

32°C / 37.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
3.3 km/giờ

16:00

31°C / 36.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
3.88 km/giờ

19:00

28.8°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.84 km/giờ

22:00

28.9°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.17 km/giờ
Ngày/Đêm
32.5/ 29.1°
Sáng/Tối
27.2/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:03
Mưa nhẹ

01:00

28°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.45 km/giờ

04:00

27.8°C / 30.7°C
Mây cụm Mây cụm
81%
2.76 km/giờ

07:00

29.2°C / 33.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.61 km/giờ

10:00

32.9°C / 37.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.27 km/giờ

13:00

32.2°C / 38.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
3.2 km/giờ

16:00

31.7°C / 38.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
3.12 km/giờ

19:00

29.9°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.14 km/giờ

22:00

29.9°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.38 km/giờ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.8°
Sáng/Tối
28.5/ 32.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:03
Mưa nhẹ

01:00

28.2°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.93 km/giờ

04:00

28.7°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.84 km/giờ

07:00

29.1°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.42 km/giờ

10:00

33.6°C / 39.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
2.07 km/giờ

13:00

34.4°C / 41.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
4.08 km/giờ

16:00

32.4°C / 40°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
4.27 km/giờ

19:00

29.8°C / 36.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.81 km/giờ

22:00

28.1°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.89 km/giờ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.6°
Sáng/Tối
28.9/ 32.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:03
Mưa nhẹ

01:00

28.6°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.27 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 28.1°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 32.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:02
Thấp/Cao

26.4°/32.3°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0