Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:46 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 29.1°
Sáng/Tối
27.7/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.4°
Sáng/Tối
27.3/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.8°
Sáng/Tối
27.8/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.1°
Sáng/Tối
27.8/ 31.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.2°
Sáng/Tối
27.2/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.9°
Sáng/Tối
28/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.2°
Sáng/Tối
28/ 32.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28.7°
Sáng/Tối
27.8/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.9°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28.8°
Sáng/Tối
28/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.9°
Sáng/Tối
27.1/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.2°
Sáng/Tối
27.9/ 31.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 29.6°
Sáng/Tối
27/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.4°
Sáng/Tối
28.1/ 32.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 29.6°
Sáng/Tối
29.6/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:05
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây thưa 30°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 37.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:01
Thấp/Cao

27.9°/32.2°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

26.6 °C

Chỉ số UV

0