Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:11 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa vừa
Cam Ranh
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:37
Thấp/Cao

25°/29°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

4.93