Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:27 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:27
Ít mây
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Thấp/Cao

26°/31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0