Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:33 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
32.4/ 27.8°
Sáng/Tối
26.1/ 31.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.8/ 27.6°
Sáng/Tối
26.9/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.2/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.3/ 28.1°
Sáng/Tối
27.7/ 33.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 28.7°
Sáng/Tối
27.9/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.7/ 28.7°
Sáng/Tối
26.2/ 32.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 28.8°
Sáng/Tối
27.5/ 32.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:56
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 32.7°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:55
Thấp/Cao

26.2°/33.7°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

9.99