Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:48 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
33/ 27.2°
Sáng/Tối
26.5/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.4°
Sáng/Tối
25.2/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.1°
Sáng/Tối
26.8/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.5°
Sáng/Tối
27.3/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.6/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.3°
Sáng/Tối
26.7/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Bầu trời quang đãng 32.6°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Thấp/Cao

25.5°/32.1°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

9.73