Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:17 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa nhẹ
Cam Ranh
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây thưa 30°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.2 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.39