Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:33 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 27.8°
Sáng/Tối
28.5/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 28.3°
Sáng/Tối
26.4/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.3°
Sáng/Tối
27.2/ 31.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.5°
Sáng/Tối
26.2/ 31.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 28.9°
Sáng/Tối
27.5/ 31.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27.9°
Sáng/Tối
27.1/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 27.1°
Sáng/Tối
27.8/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.4°
Sáng/Tối
27.2/ 32.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28°
Sáng/Tối
27.7/ 32.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.2°
Sáng/Tối
27.5/ 32.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:56
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 29.9°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 33.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:55
Thấp/Cao

26°/33.2°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0