Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:49 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 26.2°
Sáng/Tối
28.4/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.3/ 28.3°
Sáng/Tối
28.6/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.4/ 28.5°
Sáng/Tối
29/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.5/ 27.1°
Sáng/Tối
28.4/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.3/ 27.9°
Sáng/Tối
28.3/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.1/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.7/ 28°
Sáng/Tối
29.8/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.2/ 29.7°
Sáng/Tối
28.5/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.7/ 28.9°
Sáng/Tối
29/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.8/ 26.9°
Sáng/Tối
29.4/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.7/ 29.6°
Sáng/Tối
28.7/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.6/ 29.4°
Sáng/Tối
29.7/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.4°
Sáng/Tối
28.4/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.6°
Sáng/Tối
28.2/ 27.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28°
Sáng/Tối
28/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.2°
Sáng/Tối
27.5/ 26.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28°
Sáng/Tối
27.7/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.3°
Sáng/Tối
29/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 29°
Sáng/Tối
28.8/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 28.7°
Sáng/Tối
28.4/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28.3°
Sáng/Tối
28.9/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28°
Sáng/Tối
28.1/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 28°
Sáng/Tối
28.6/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.1°
Sáng/Tối
28.8/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.1°
Sáng/Tối
28.9/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.2°
Sáng/Tối
28.2/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.3°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.6/ 26.7°
Sáng/Tối
29.5/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.7°
Sáng/Tối
28.8/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 29.5°
Sáng/Tối
29/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:01
Mây thưa
Đã cập nhật 4 phút trước
Bầu trời quang đãng 27.1°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:55
Thấp/Cao

26.5°/33.8°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

1.03