Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:39 | 26/05/2024
Nhiều mây 30°

Nhiều mây

Cảm giác như 35.2°.

Thấp/Cao
27.3°/34°
Độ ẩm
75%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.98 km/giờ
Điểm ngưng
25 °C
Chỉ số UV
2.04

Chất lượng không khí: Kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
774.38
NH3
6.97
NO
0.27
NO2
5.27
O3
155.93
PM10
42.22
PM25
38.1
SO2
12.52

Thời tiết Phường Hồng Châu - Thành Phố Hưng Yên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Hồng Châu - Thành Phố Hưng Yên trong 12h tới

Thời tiết Phường Hồng Châu - Thành Phố Hưng Yên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Phường Hồng Châu - Thành Phố Hưng Yên những ngày tới

Lượng mưa Phường Hồng Châu - Thành Phố Hưng Yên những ngày tới