Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:49 | 24/05/2024
Mưa nhẹ 26.6°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.4°.

Thấp/Cao
25.9°/33.7°
Độ ẩm
88%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.59 km/giờ
Điểm ngưng
24.2 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1815.8
NH3
15.45
NO
3.33
NO2
50.72
O3
0.75
PM10
152.02
PM25
126.83
SO2
14.19

Thời tiết Phường An Tảo - Thành Phố Hưng Yên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường An Tảo - Thành Phố Hưng Yên trong 12h tới

Thời tiết Phường An Tảo - Thành Phố Hưng Yên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Phường An Tảo - Thành Phố Hưng Yên những ngày tới

Lượng mưa Phường An Tảo - Thành Phố Hưng Yên những ngày tới