Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:35 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.1/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.5°
Sáng/Tối
27.3/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28.8°
Sáng/Tối
27.7/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28.9/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.8°
Sáng/Tối
28.7/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 27.5°
Sáng/Tối
27.2/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.1/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.5°
Sáng/Tối
27.6/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26.5°
Sáng/Tối
26.3/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 27°
Sáng/Tối
26.8/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.4°
Sáng/Tối
27.8/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.4/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 28°
Sáng/Tối
27.9/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.1°
Sáng/Tối
27/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27.9/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.6°
Sáng/Tối
27.9/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.3°
Sáng/Tối
27.3/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.5°
Sáng/Tối
27.1/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.1°
Sáng/Tối
27.8/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.8°
Sáng/Tối
27.9/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27.1/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.2°
Sáng/Tối
27.7/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28°
Sáng/Tối
27.3/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.6°
Sáng/Tối
27.6/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.6°
Sáng/Tối
27.3/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.6°
Sáng/Tối
28.8/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.6°
Sáng/Tối
28.4/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 29.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Thấp/Cao

24.2°/29.5°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.2 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

0.53