Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:50 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
28.6/ 25°
Sáng/Tối
25.1/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa vừa

10:00

27.8°C / 30.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.55 km/giờ

13:00

29.7°C / 34.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.99 km/giờ

16:00

29.6°C / 34.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
74%
2.64 km/giờ

19:00

25.4°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.13 km/giờ

22:00

24.9°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.72 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.8°
Sáng/Tối
24.9/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa vừa

01:00

24.3°C / 25.5°C
Mây cụm Mây cụm
93%
2.75 km/giờ

04:00

24.8°C / 24.2°C
Mây cụm Mây cụm
95%
2.03 km/giờ

07:00

24.4°C / 25.4°C
Mây cụm Mây cụm
93%
2.46 km/giờ

10:00

29.8°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
3.06 km/giờ

13:00

30.4°C / 35.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
1.28 km/giờ

16:00

29.2°C / 34.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
78%
2.19 km/giờ

19:00

24.5°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.07 km/giờ

22:00

24.7°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.34 km/giờ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.7°
Sáng/Tối
23.2/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa nhẹ

01:00

24.3°C / 24.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.91 km/giờ

04:00

23.2°C / 24.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.41 km/giờ

07:00

24.8°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.55 km/giờ

10:00

28.3°C / 31.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.48 km/giờ

13:00

30.2°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
1.5 km/giờ

16:00

28.7°C / 31.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.79 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.49 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.7 km/giờ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.6°
Sáng/Tối
24.3/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa vừa

01:00

24.5°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.08 km/giờ

04:00

25°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.94 km/giờ

07:00

24.5°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.77 km/giờ

10:00

28.6°C / 32.5°C
Mây cụm Mây cụm
74%
2.34 km/giờ

13:00

31.2°C / 35.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
2.63 km/giờ

16:00

28.2°C / 33.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
3.13 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.68 km/giờ

22:00

24.3°C / 24.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.65 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 24.6°
Sáng/Tối
23.7/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ

01:00

24.4°C / 24.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.29 km/giờ

04:00

23.8°C / 24.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.52 km/giờ

07:00

24.1°C / 25.9°C
Mây cụm Mây cụm
94%
2.35 km/giờ

10:00

29°C / 33.7°C
Mây cụm Mây cụm
72%
4.37 km/giờ

13:00

31.8°C / 35.6°C
Mây cụm Mây cụm
62%
3.81 km/giờ

16:00

28.7°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
3.06 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.4 km/giờ

22:00

24.8°C / 24.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.73 km/giờ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.2°
Sáng/Tối
23.9/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mây cụm

01:00

23.6°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.63 km/giờ

04:00

23.3°C / 24.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
94%
2.45 km/giờ

07:00

24.9°C / 25.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
92%
2.17 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Thấp/Cao

23°/31.8°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.95 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0.89