Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:11 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
31/ 24.8°
Sáng/Tối
23.9/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 24.4°
Sáng/Tối
24.2/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.4°
Sáng/Tối
23.6/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.6°
Sáng/Tối
23.2/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 24.3°
Sáng/Tối
23.7/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.5°
Sáng/Tối
24.8/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 29.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 24.1°
Sáng/Tối
24.5/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.4/ 24.5°
Sáng/Tối
23.2/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 23.5°
Sáng/Tối
23.1/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Thấp/Cao

23.4°/31.4°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.98 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

4.78