Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:33 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28/ 24.8°
Sáng/Tối
24.7/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24.2°
Sáng/Tối
25.1/ 25.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.9°
Sáng/Tối
25.3/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 26.2°
Sáng/Tối
26.7/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.1°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.7°
Sáng/Tối
27.9/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Thấp/Cao

24.5°/30.4°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.42 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0.1