Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:59 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
27.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24.4/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.9°
Sáng/Tối
24.9/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 26.3°
Sáng/Tối
25.2/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 24.3°
Sáng/Tối
25.9/ 25.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.1°
Sáng/Tối
27.5/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 26.6°
Sáng/Tối
27.1/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.1°
Sáng/Tối
27.5/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 25.7°
Sáng/Tối
27.7/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 24.4°
Sáng/Tối
24.6/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 23.7°
Sáng/Tối
24.7/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.9/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 24.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 24.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Thấp/Cao

24°/30.8°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.51 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0