Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:48 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
30.7/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 26.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

9.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24.5/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 24.2°
Sáng/Tối
23.5/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 24.1°
Sáng/Tối
24.7/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 25°
Sáng/Tối
24.9/ 28.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 24.4°
Sáng/Tối
23.9/ 26.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.2°
Sáng/Tối
23.6/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.6°
Sáng/Tối
23.5/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.9°
Sáng/Tối
23.7/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.2°
Sáng/Tối
23/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.6°
Sáng/Tối
24/ 30.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 25.5°
Sáng/Tối
23.4/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.6°
Sáng/Tối
25.4/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.2°
Sáng/Tối
24.6/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Thấp/Cao

23.6°/30.2°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

6.35