Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:13 | 06/12/2023
Thấp/Cao
25/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.6/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.8/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.1/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.1/ 30.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.5/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
24.5/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.6/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 27.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.95 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0.89