Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:14 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29.9/ 24.4°
Sáng/Tối
25.4/ 28.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24.7/ 27.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 24.6°
Sáng/Tối
23.7/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 24.8°
Sáng/Tối
23.4/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.2°
Sáng/Tối
23.7/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 24.4°
Sáng/Tối
23.2/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Thấp/Cao

23.2°/30.2°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.62 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

2.1