Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:16 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29/ 24.4°
Sáng/Tối
25.3/ 27.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 24.8°
Sáng/Tối
24.7/ 26.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 24°
Sáng/Tối
23.8/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 23.4°
Sáng/Tối
24.5/ 27.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25°
Sáng/Tối
23.9/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 24.2°
Sáng/Tối
23.3/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.3/ 24.6°
Sáng/Tối
23.1/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa vừa
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 29.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Thấp/Cao

23.4°/31.2°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.38 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

2.91