Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:31 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.2/ 28.8°
Sáng/Tối
27.5/ 32.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.9/ 27.6°
Sáng/Tối
27.6/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 28.1°
Sáng/Tối
27.3/ 32.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 28.7°
Sáng/Tối
27.2/ 32.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 25°
Sáng/Tối
25.8/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25.3°
Sáng/Tối
25.5/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.6°
Sáng/Tối
26.7/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 25.9°
Sáng/Tối
25/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 25.3°
Sáng/Tối
24.2/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 25.9°
Sáng/Tối
24.6/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Thấp/Cao

27.2°/35.5°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.41 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0