Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:33 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
31.6/ 24.6°
Sáng/Tối
23.4/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24.1°
Sáng/Tối
24.5/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 24.4°
Sáng/Tối
23.9/ 28.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.8°
Sáng/Tối
23.5/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 24.7°
Sáng/Tối
23.7/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 25.6°
Sáng/Tối
23.4/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.5/ 29.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24.7°
Sáng/Tối
24.5/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 24.8°
Sáng/Tối
23.9/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.3°
Sáng/Tối
23.3/ 28.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Thấp/Cao

23.5°/32.5°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.12 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

6.81