Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:39 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
31/ 24.7°
Sáng/Tối
23.9/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ

16:00

30.9°C / 35.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
2.4 km/giờ

19:00

27.9°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.69 km/giờ

22:00

24.8°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.02 km/giờ
Ngày/Đêm
31.7/ 24.2°
Sáng/Tối
24.2/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ

01:00

24.5°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.91 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.2 km/giờ

07:00

25.6°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.59 km/giờ

10:00

30.1°C / 34.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
68%
2.14 km/giờ

13:00

32.8°C / 37.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
2.22 km/giờ

16:00

28.1°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.51 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.07 km/giờ

22:00

24.3°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.2 km/giờ
Ngày/Đêm
31.7/ 24.8°
Sáng/Tối
23.9/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 24.9°C
Mây cụm Mây cụm
94%
1.68 km/giờ

04:00

23.8°C / 24.5°C
Mây cụm Mây cụm
97%
1.5 km/giờ

07:00

24.8°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.25 km/giờ

10:00

30.4°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.79 km/giờ

13:00

32.1°C / 37.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
3.75 km/giờ

16:00

30.3°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
3.74 km/giờ

19:00

26.3°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.33 km/giờ

22:00

25°C / 25.6°C
Mây cụm Mây cụm
93%
2.11 km/giờ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.6°
Sáng/Tối
23/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mây cụm

01:00

24°C / 25.6°C
Mây cụm Mây cụm
98%
2.03 km/giờ

04:00

24°C / 24.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
2.27 km/giờ

07:00

24.8°C / 25.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
92%
1.86 km/giờ

10:00

30.6°C / 32.6°C
Mây cụm Mây cụm
61%
4.28 km/giờ

13:00

32.9°C / 35.9°C
Mây cụm Mây cụm
54%
3.68 km/giờ

16:00

29.9°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
3.37 km/giờ

19:00

25.3°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.81 km/giờ

22:00

24°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.56 km/giờ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 31.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Thấp/Cao

23.8°/32.9°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.26 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

6.81