Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:38 | 09/12/2023
Thấp/Cao
24.2/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.4/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.9/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.9/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.7/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.6/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.1/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.6/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Thấp/Cao

23.6°/31.1°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.92 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

9.19