Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:52 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29.7/ 24.4°
Sáng/Tối
25.7/ 27.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.5/ 26.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 24°
Sáng/Tối
23.2/ 26.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 23.5°
Sáng/Tối
24.2/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23.8/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 24.7°
Sáng/Tối
23.4/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.6/ 24.9°
Sáng/Tối
23.9/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 24.3°
Sáng/Tối
23.8/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 24.1°
Sáng/Tối
23.7/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.8/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 24.1°
Sáng/Tối
23.3/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 24.3°
Sáng/Tối
23.4/ 27.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23.6°
Sáng/Tối
23.5/ 27.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 23.3°
Sáng/Tối
22.7/ 28.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 22.5°
Sáng/Tối
22.1/ 28.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Mây thưa
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 27.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Thấp/Cao

23.7°/31.9°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.93 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.66