Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:23 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.6/ 29.8°
Sáng/Tối
27.1/ 32.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 27.7°
Sáng/Tối
27.6/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28.6°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 28.6°
Sáng/Tối
27.2/ 32.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 25.8°
Sáng/Tối
25.4/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 25.6°
Sáng/Tối
25.1/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.8°
Sáng/Tối
26.3/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.5°
Sáng/Tối
25.5/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 25.6°
Sáng/Tối
24.6/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 25°
Sáng/Tối
24.4/ 25.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.9/ 26.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24.3°
Sáng/Tối
24.1/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25.1/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây cụm 29.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Thấp/Cao

27.4°/35.5°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.18 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0