Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:52 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.1/ 27.5°
Sáng/Tối
26/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27.2°
Sáng/Tối
27.9/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.5°
Sáng/Tối
27.1/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 28.9°
Sáng/Tối
27.4/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.3°
Sáng/Tối
28.2/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.2°
Sáng/Tối
28.9/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 28.4°
Sáng/Tối
27.4/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27.6/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.5°
Sáng/Tối
27.2/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.7°
Sáng/Tối
26.7/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 27.4°
Sáng/Tối
26.1/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 28°
Sáng/Tối
27.6/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.5°
Sáng/Tối
27.1/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27.1/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27°
Sáng/Tối
27.4/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 28°
Sáng/Tối
27.2/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.8°
Sáng/Tối
27.1/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.3°
Sáng/Tối
27.5/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.1°
Sáng/Tối
28/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.6°
Sáng/Tối
27.4/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27.5/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.5°
Sáng/Tối
27.2/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.4°
Sáng/Tối
27.6/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.8°
Sáng/Tối
27.7/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.5°
Sáng/Tối
27.8/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.5°
Sáng/Tối
28.2/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.2°
Sáng/Tối
28.4/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 28.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Thấp/Cao

24.4°/29°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.98 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0.53