Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:27 | 23/05/2024
Nhiều mây 26.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Thấp/Cao
25.4°/33.4°
Độ ẩm
86%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.83 km/giờ
Điểm ngưng
24.8 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1441.96
NH3
13.81
NO
0.14
NO2
42.84
O3
16.27
PM10
116.51
PM25
95.88
SO2
13.95

Thời tiết Huyện Lý Nhân - Hà Nam theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lý Nhân - Hà Nam trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lý Nhân - Hà Nam những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Lý Nhân - Hà Nam những ngày tới

Lượng mưa Huyện Lý Nhân - Hà Nam những ngày tới