Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:20 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
36.5/ 31°
Sáng/Tối
28.1/ 33.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 28.1°
Sáng/Tối
29.9/ 33.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 28.4°
Sáng/Tối
28/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29.2°
Sáng/Tối
27.9/ 34.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 29.3°
Sáng/Tối
28.7/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 29.4°
Sáng/Tối
28.6/ 33.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 28.6°
Sáng/Tối
28.3/ 30.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 28.6°
Sáng/Tối
27.2/ 33.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 28.1°
Sáng/Tối
27.4/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 29.5°
Sáng/Tối
27.8/ 34.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 30°
Sáng/Tối
28.9/ 34.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.3/ 29.1°
Sáng/Tối
28.2/ 33.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29.5°
Sáng/Tối
28.2/ 33.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29.5°
Sáng/Tối
29.8/ 34.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 29.4°
Sáng/Tối
28/ 35.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 32°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Thấp/Cao

27.3°/34.5°

Độ ẩm

73%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.12 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0