Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:53 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:18
Mưa nhẹ
Huyện Lý Nhân
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây rải rác 23°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Thấp/Cao

19°/25°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.58 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

3.04