Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:35 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:08
Thấp/Cao

18°/24°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0