Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:45 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

999 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
27/ 38°
Áp suất

998 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
28/ 38°
Áp suất

996 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
29/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Huyện Lý Nhân
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 31°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.93 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

6.39