Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:01 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:31
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.92 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

1.84