Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:48 | 23/07/2024
Mưa rất nặng 25.9°

Mưa rất nặng

Cảm giác như 26.8°.

Thấp/Cao
24.5°/30.3°
Độ ẩm
97%
Tầm nhìn
4.3 km
Gió
4.95 km/giờ
Điểm ngưng
24.5 °C
Chỉ số UV
0.53

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1895.91
NH3
10.26
NO
5.53
NO2
71.97
O3
120.16
PM10
148.39
PM25
136.87
SO2
28.61

Thời tiết Huyện Bình Lục - Hà Nam theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Lục - Hà Nam trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bình Lục - Hà Nam những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Bình Lục - Hà Nam những ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Lục - Hà Nam những ngày tới