Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:30 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
29.2/ 26.1°
Sáng/Tối
25.1/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa vừa

01:00

26.7°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.8 km/giờ

04:00

25.3°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.38 km/giờ

07:00

27.2°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.77 km/giờ

10:00

29.4°C / 34.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
76%
1.51 km/giờ

13:00

30.9°C / 35.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
2.49 km/giờ

16:00

30.6°C / 34.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.69 km/giờ

19:00

27.3°C / 27.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.45 km/giờ

22:00

26.2°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.14 km/giờ
Ngày/Đêm
32.1/ 27°
Sáng/Tối
25.8/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Nhiều mây

01:00

25.6°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.01 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.72 km/giờ

07:00

27.1°C / 29.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.02 km/giờ

10:00

30.9°C / 34.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.73 km/giờ

13:00

31.2°C / 36.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
4.48 km/giờ

16:00

30°C / 34.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
4.7 km/giờ

19:00

26.5°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
87%
3.36 km/giờ

22:00

26.3°C / 27.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.98 km/giờ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ

01:00

26.8°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.81 km/giờ

04:00

26°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.56 km/giờ

07:00

27°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.24 km/giờ

10:00

30.6°C / 35.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
3.75 km/giờ

13:00

31.5°C / 37.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
5.08 km/giờ

16:00

29°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
4.56 km/giờ

19:00

26.6°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.47 km/giờ

22:00

26.8°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.11 km/giờ
Ngày/Đêm
30.7/ 29°
Sáng/Tối
25.4/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ

01:00

26.2°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.7 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.26 km/giờ

07:00

26.5°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.33 km/giờ

10:00

30°C / 34.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
4.42 km/giờ

13:00

30.7°C / 35.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
3.03 km/giờ

16:00

32.9°C / 38.5°C
Mây cụm Mây cụm
66%
5.61 km/giờ

19:00

28.6°C / 32.9°C
Mây cụm Mây cụm
85%
3.82 km/giờ

22:00

28.8°C / 32.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
4.01 km/giờ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.2°
Sáng/Tối
27.5/ 33.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Nhiều mây

01:00

28°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.82 km/giờ

04:00

27.9°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.47 km/giờ

07:00

27.7°C / 32.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.95 km/giờ

10:00

33.6°C / 41°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.75 km/giờ

13:00

34.3°C / 41.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
3.7 km/giờ

16:00

33.5°C / 40.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
3.53 km/giờ

19:00

29.3°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
3.69 km/giờ

22:00

28.7°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3.08 km/giờ
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 26.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Thấp/Cao

25.6°/32.9°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.99 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0