Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:21 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 29°
Sáng/Tối
27.8/ 30.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.3°
Sáng/Tối
27.8/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.6/ 25.4°
Sáng/Tối
27.2/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.8/ 27.1°
Sáng/Tối
25.1/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29.4°
Sáng/Tối
27.7/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.7/ 30.7°
Sáng/Tối
29.7/ 32.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.9/ 31.5°
Sáng/Tối
30.5/ 33.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.2/ 31.2°
Sáng/Tối
30.5/ 33.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.7/ 32.1°
Sáng/Tối
30.5/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.7/ 31.2°
Sáng/Tối
31.8/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.3/ 29.3°
Sáng/Tối
30.2/ 31.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.1/ 29.2°
Sáng/Tối
29/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 27.7°
Sáng/Tối
28.1/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.4/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 27.8°
Sáng/Tối
27.9/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27.6/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.2°
Sáng/Tối
27.7/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.6°
Sáng/Tối
27/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 25.9°
Sáng/Tối
24.9/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.6°
Sáng/Tối
25.9/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 29°
Sáng/Tối
27.3/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.1/ 29.6°
Sáng/Tối
28.4/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.2/ 27.7°
Sáng/Tối
29.7/ 32.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 22.7°
Sáng/Tối
23.5/ 22.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.1/ 22.1°
Sáng/Tối
22.5/ 23.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 24.1°
Sáng/Tối
22.4/ 25.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.1°
Sáng/Tối
25.4/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây cụm 26.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Thấp/Cao

24.6°/31.4°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.42 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0