Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:04 | 12/04/2024
Mây rải rác 27.7°

Mây rải rác

Cảm giác như 31°.

Thấp/Cao
24.2°/33.7°
Độ ẩm
81%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.23 km/giờ
Điểm ngưng
24.1 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
427.25
NH3
5.64
NO
0.22
NO2
12.68
O3
49.35
PM10
13.85
PM25
8.39
SO2
14.54

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phủ Lý - Hà Nam trong 12h tới

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Phủ Lý - Hà Nam những ngày tới

Lượng mưa Phủ Lý - Hà Nam những ngày tới