Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:41 | 19/04/2024
Mây thưa 25.2°

Mây thưa

Cảm giác như 26.8°.

Thấp/Cao
25.6°/38.8°
Độ ẩm
93%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.35 km/giờ
Điểm ngưng
24.5 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
974.66
NH3
4.94
NO
0
NO2
10.2
O3
36.12
PM10
64.86
PM25
55.94
SO2
2.68

Thời tiết Huyện Thanh Liêm - Hà Nam theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Liêm - Hà Nam trong 12h tới

Thời tiết Huyện Thanh Liêm - Hà Nam những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Thanh Liêm - Hà Nam những ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Liêm - Hà Nam những ngày tới