Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 19:12 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa nhẹ
Huyện Lý Nhân
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Thấp/Cao

18°/21°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.2 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0