Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:36 | 23/07/2024
Mưa cường độ nặng 25.5°

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26.2°.

Thấp/Cao
24.5°/31.4°
Độ ẩm
98%
Tầm nhìn
4.14 km
Gió
3.88 km/giờ
Điểm ngưng
24.6 °C
Chỉ số UV
0.45

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
3364.56
NH3
31.92
NO
27.49
NO2
106.93
O3
36.12
PM10
209.47
PM25
179.9
SO2
43.87

Thời tiết Thị xã Duy Tiên - Hà Nam theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Duy Tiên - Hà Nam trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Duy Tiên - Hà Nam những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thị xã Duy Tiên - Hà Nam những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Duy Tiên - Hà Nam những ngày tới