Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:38 | 23/07/2024
Thấp/Cao
24.1/ 24.5°
Tầm nhìn
4.12 km
Áp suất

996 mb

Mưa cường độ nặng
Thấp/Cao
25/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.2/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.4/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.4/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.2/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.3/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mưa cường độ nặng 25.3°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Thấp/Cao

24.2°/32°

Độ ẩm

97%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

4.2 km

Gió

4.88 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0.15