Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 10:00 | 20/01/2022
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Huyện Lý Nhân
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:38
Thấp/Cao

18°/22°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.62 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

3.82