Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:20 | 31/03/2023
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.46 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.44