Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:53 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Mưa nhẹ
Huyện Lý Nhân
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 14°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Thấp/Cao

14°/18°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.9 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0