Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:08 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1025 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
13/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Mây rải rác
Huyện Lý Nhân
Đã cập nhật 40 phút trước
Mây rải rác 17°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:15
Thấp/Cao

16°/26°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0