Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:01 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
33.5/ 25.7°
Sáng/Tối
25.7/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.9/ 26.9°
Sáng/Tối
26.2/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 25.4°
Sáng/Tối
26.9/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24.2°
Sáng/Tối
24.7/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 26.4°
Sáng/Tối
24.3/ 34.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.3°
Sáng/Tối
25.1/ 35.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 27.2°
Sáng/Tối
25.7/ 36.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.1/ 28.8°
Sáng/Tối
26.3/ 38.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.9/ 29.8°
Sáng/Tối
26.2/ 36.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 36.7°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 40.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Thấp/Cao

25.2°/36.3°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.55 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

7.57