Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:05 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 22°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 22°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:59
Thấp/Cao

20°/38°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.8 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0