Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:06 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa vừa
Huyện Tánh Linh
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.92 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0