Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:17 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
34.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24.2/ 30.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 25.3°
Sáng/Tối
24.3/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 26.6°
Sáng/Tối
24.6/ 33.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.7°
Sáng/Tối
25.1/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.2°
Sáng/Tối
25.9/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 25.4°
Sáng/Tối
24.5/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 25.7°
Sáng/Tối
25.6/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 26.5°
Sáng/Tối
25.2/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 25°
Sáng/Tối
24.2/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.3°
Sáng/Tối
25/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24.6/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Thấp/Cao

24.2°/35.3°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.18 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0.58