Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:18 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

3.53