Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:32 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 25.4°
Sáng/Tối
24.1/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 25.5°
Sáng/Tối
24.8/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 34.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 26.1°
Sáng/Tối
24.6/ 32.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.3°
Sáng/Tối
26/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.6°
Sáng/Tối
25.2/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.1°
Sáng/Tối
24.8/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 24.3°
Sáng/Tối
25/ 28.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:08
Mưa vừa
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 25.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Thấp/Cao

24.2°/36.3°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0