Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:05 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Nhiều mây
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:59
Thấp/Cao

20°/38°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

2.87