Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:32 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
31.6/ 23.8°
Sáng/Tối
22.6/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 23.2°
Sáng/Tối
22.6/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 23.8°
Sáng/Tối
23.5/ 26.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 23.9°
Sáng/Tối
22.1/ 29.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 23.1°
Sáng/Tối
22.2/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 23.1°
Sáng/Tối
23.3/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 23.7°
Sáng/Tối
23.6/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 22.3°
Sáng/Tối
22.3/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.4/ 22.1°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.9/ 23.3°
Sáng/Tối
21.3/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:24
Thấp/Cao

22.7°/33.4°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

1.02