Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:22 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
27.4/ 24.1°
Sáng/Tối
23.1/ 25.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 23.8°
Sáng/Tối
23.8/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 23.6°
Sáng/Tối
23.7/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 24.8°
Sáng/Tối
23.1/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 24.5°
Sáng/Tối
22.8/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24.6°
Sáng/Tối
23.2/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 24.2°
Sáng/Tối
23.7/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Thấp/Cao

23.4°/28.9°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.86 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0