Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:38 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.9 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.1