Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:55 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
33.6/ 27.4°
Sáng/Tối
27.5/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.3/ 28.3°
Sáng/Tối
27/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.1°
Sáng/Tối
27.8/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.7°
Sáng/Tối
28.3/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.9/ 28.4°
Sáng/Tối
28.5/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.5/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.7/ 27.1°
Sáng/Tối
28.2/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:01
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.3/ 28.5°
Sáng/Tối
28.1/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 28.2°
Sáng/Tối
28.2/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.5°
Sáng/Tối
28.1/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.4°
Sáng/Tối
28/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:01
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.4/ 28°
Sáng/Tối
28.7/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.5°
Sáng/Tối
29/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.5°
Sáng/Tối
28.2/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28°
Sáng/Tối
27.5/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28°
Sáng/Tối
27.4/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.7°
Sáng/Tối
28.1/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.6°
Sáng/Tối
28.4/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27.7/ 27.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26°
Sáng/Tối
27.4/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 26.3°
Sáng/Tối
27.8/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 25.5°
Sáng/Tối
26.3/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 26.8°
Sáng/Tối
26/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.3°
Sáng/Tối
27.4/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.2°
Sáng/Tối
26.9/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.7°
Sáng/Tối
26.6/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 26.7°
Sáng/Tối
27.5/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.4°
Sáng/Tối
27.5/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.7°
Sáng/Tối
27.2/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:05
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây cụm 27.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:00
Thấp/Cao

24.2°/38.8°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0.89