Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:25 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 25°
Sáng/Tối
22.5/ 26.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

10.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.1/ 25.1°
Sáng/Tối
22.8/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.6/ 26.9°
Sáng/Tối
24.9/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

11.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 26.6°
Sáng/Tối
23.7/ 26.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

10.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 25.6°
Sáng/Tối
24.4/ 25.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 26.9°
Sáng/Tối
25.3/ 26.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25.8/ 26.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

11.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:59
Nhiều mây
Đã cập nhật 4 phút trước
Bầu trời quang đãng 32.4°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:58
Thấp/Cao

23°/32.6°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.75 km/giờ

Điểm ngưng

20.8 °C

Chỉ số UV

11.61