Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:43 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 27.9°
Sáng/Tối
27/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 28.5°
Sáng/Tối
26.1/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 28.5°
Sáng/Tối
26.9/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.1°
Sáng/Tối
26.6/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.2/ 31.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.5°
Sáng/Tối
26.3/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27.6/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27.2°
Sáng/Tối
26.6/ 31.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.2°
Sáng/Tối
26.7/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 29°
Sáng/Tối
26.5/ 34.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 30.5°
Sáng/Tối
26.4/ 33.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 26.9°
Sáng/Tối
27/ 33.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:05
Thấp/Cao

26.3°/33.8°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.2 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0