Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:58 | 02/03/2024
Thấp/Cao
25/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
24.6/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
24.6/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.8/ 30.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.7/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.3/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.6/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.7/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:59
Thấp/Cao

23.1°/31.4°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.95 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

12.55