Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:02 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
29.7/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 24.9°
Sáng/Tối
23.4/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.5/ 25°
Sáng/Tối
24.4/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23.2/ 28.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.5/ 25.3°
Sáng/Tối
23/ 28.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 24.6°
Sáng/Tối
24.8/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.5/ 24.4°
Sáng/Tối
24/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.9/ 24.8°
Sáng/Tối
23/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 25°
Sáng/Tối
23.7/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 24.1°
Sáng/Tối
22.2/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mây cụm
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 29.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Thấp/Cao

23°/30.6°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.93 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

5.06