Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:07 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
30.1/ 25.7°
Sáng/Tối
25.6/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 24.8°
Sáng/Tối
24.3/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.6°
Sáng/Tối
24.7/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25.4°
Sáng/Tối
25.5/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 24.3°
Sáng/Tối
25.5/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24.8°
Sáng/Tối
25.8/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.6/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.1°
Sáng/Tối
24.4/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 28.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Thấp/Cao

24.4°/29.5°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.67 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

1.87