Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:36 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Nhiều mây
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:59
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.03 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.8