Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:46 | 24/05/2024
Nhiều mây 26.9°

Nhiều mây

Cảm giác như 27.7°.

Thấp/Cao
25.8°/33.8°
Độ ẩm
90%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.34 km/giờ
Điểm ngưng
24.2 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
453.95
NH3
1.31
NO
0
NO2
2.74
O3
14.84
PM10
9.9
PM25
7.73
SO2
0.55

Thời tiết Xã Hàm Trí - Huyện Hàm Thuận Bắc theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hàm Trí - Huyện Hàm Thuận Bắc trong 12h tới

Thời tiết Xã Hàm Trí - Huyện Hàm Thuận Bắc những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Hàm Trí - Huyện Hàm Thuận Bắc những ngày tới

Lượng mưa Xã Hàm Trí - Huyện Hàm Thuận Bắc những ngày tới