Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:56 | 26/05/2024
Nhiều mây 35.3°

Nhiều mây

Cảm giác như 41.8°.

Thấp/Cao
26.8°/36.5°
Độ ẩm
49%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.86 km/giờ
Điểm ngưng
23.2 °C
Chỉ số UV
11.75

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
223.64
NH3
0.37
NO
0.02
NO2
0.55
O3
36.12
PM10
1.23
PM25
0.94
SO2
0.22

Thời tiết Xã Hàm Liêm - Huyện Hàm Thuận Bắc theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hàm Liêm - Huyện Hàm Thuận Bắc trong 12h tới

Thời tiết Xã Hàm Liêm - Huyện Hàm Thuận Bắc những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Hàm Liêm - Huyện Hàm Thuận Bắc những ngày tới

Lượng mưa Xã Hàm Liêm - Huyện Hàm Thuận Bắc những ngày tới