Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:44 | 26/05/2024
Nhiều mây 34.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 40.7°.

Thấp/Cao
26.1°/36°
Độ ẩm
54%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.85 km/giờ
Điểm ngưng
23.1 °C
Chỉ số UV
9.83

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
226.97
NH3
0.68
NO
0.03
NO2
0.74
O3
36.48
PM10
1.58
PM25
1.24
SO2
0.3

Thời tiết Xã Hàm Hiệp - Huyện Hàm Thuận Bắc theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hàm Hiệp - Huyện Hàm Thuận Bắc trong 12h tới

Thời tiết Xã Hàm Hiệp - Huyện Hàm Thuận Bắc những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Hàm Hiệp - Huyện Hàm Thuận Bắc những ngày tới

Lượng mưa Xã Hàm Hiệp - Huyện Hàm Thuận Bắc những ngày tới