Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:28 | 26/05/2024
Nhiều mây 35.6°

Nhiều mây

Cảm giác như 41.4°.

Thấp/Cao
26.3°/36.6°
Độ ẩm
49%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.9 km/giờ
Điểm ngưng
23.8 °C
Chỉ số UV
11.75

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
223.64
NH3
0.37
NO
0.02
NO2
0.55
O3
36.12
PM10
1.23
PM25
0.94
SO2
0.22

Thời tiết Xã Đông Tiến - Huyện Hàm Thuận Bắc theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đông Tiến - Huyện Hàm Thuận Bắc trong 12h tới

Thời tiết Xã Đông Tiến - Huyện Hàm Thuận Bắc những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Đông Tiến - Huyện Hàm Thuận Bắc những ngày tới

Lượng mưa Xã Đông Tiến - Huyện Hàm Thuận Bắc những ngày tới