Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:28 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Mưa vừa

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.69 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.35 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa vừa

01:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.85 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.53 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.13 km/giờ

10:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.78 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
2.22 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.49 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.58 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.24 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.47 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.48 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.47 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.41 km/giờ

13:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.09 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
1.53 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.22 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.57 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.91 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.51 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.5 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.84 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.51 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.63 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.47 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.33 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:39
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
1.08 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
0.85 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.69 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.94 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.17 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.36 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.67 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.76 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:39
Mưa vừa

01:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.65 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.62 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.44 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.37 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.87 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.32 km/giờ
Huyện Đức Linh
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

6.13 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0