Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:14 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.3/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 25.7°
Sáng/Tối
24/ 32.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 25.5°
Sáng/Tối
24/ 34.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 32.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 27°
Sáng/Tối
24.4/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24.1/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25.7°
Sáng/Tối
24/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 32.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 26.7°
Sáng/Tối
25/ 33.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.1°
Sáng/Tối
25.1/ 32.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:10
Mưa vừa
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 25.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:07
Thấp/Cao

24.7°/37.2°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0