Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:58 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:34
Mưa cường độ nặng
Huyện Đức Linh
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.41 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0