Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:51 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa vừa
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:46
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0