Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:42 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa vừa
Đã cập nhật 11 phút trước
Mưa nhẹ 23°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:10
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0