Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:38 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
36.2/ 25.4°
Sáng/Tối
24.5/ 33.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.6/ 26.5°
Sáng/Tối
24.3/ 33.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.3/ 26.8°
Sáng/Tối
24.8/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 25.9°
Sáng/Tối
24.2/ 34.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 25.4°
Sáng/Tối
25.9/ 32.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 35.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.9/ 26.7°
Sáng/Tối
24.6/ 35.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.5/ 26.6°
Sáng/Tối
27.5/ 34.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 26.5°
Sáng/Tối
25.3/ 34.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 25.3°
Sáng/Tối
26/ 36.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:02
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 36.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 39.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:01
Thấp/Cao

24.4°/39.7°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.84 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

9.39