Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:37 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
23/ 34°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:00
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 22°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:00
Thấp/Cao

22°/38°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0