Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:10 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:36
Mưa nhẹ
Huyện Đức Linh
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

4.92 km

Gió

3.03 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.17