Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:32 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 24°
Sáng/Tối
24.4/ 27.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 24.5°
Sáng/Tối
23.4/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.4/ 24.3°
Sáng/Tối
22.5/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.8/ 24.6°
Sáng/Tối
23.2/ 31.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.9/ 25.1°
Sáng/Tối
23.6/ 31.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.5/ 26.6°
Sáng/Tối
25.7/ 31.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 25.9°
Sáng/Tối
25.2/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:57
Mưa vừa
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây cụm 25.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:56
Thấp/Cao

22.4°/34.8°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0