Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:36 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 25°
Sáng/Tối
23.4/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 26.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:16
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
28.7/ 27.9°
Sáng/Tối
25.5/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25.9°
Sáng/Tối
26.3/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 28.6°
Sáng/Tối
25.9/ 29.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.3°
Sáng/Tối
27.2/ 30.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Nhiều mây
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 32.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:16
Thấp/Cao

24.5°/33.4°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.58 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

11.2